Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Μασσαλίας 14
Κολονάκι
Αθήνα

Τηλέφωνα:
Σταθ.:2651022076
Κιν.: 6974483932
κα Δούπη Ανθούλα (Πρόεδρος Συλλόγου)

e-mail: