Δελτία Τύπου


Πανελλήνιος  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης
«ΗΡΑ»

Τηλ.: 26510 22076 – 6974 483932
Email : anthi_doupi@yahoo.gr

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση
     Ιερολοχιτών 173, 71305 Ηράκλειο Κρήτη
     Τηλ.: 2810 245581 6977452630
      Email : nektariax@gmail.comΗράκλειο 2-12-2010


ΠΡΟΣ
1.    Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου

Κοιν.:
1.      Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου
2.      Αναπληρωτή Υπ. Παιδείας κ. Γενημματά
3.      Γενικό Γραμματέα κ. Κουλαϊδή
4.      Ειδικό Γραμματέα κ. Κοντογιάννη
5.      Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής κ. Αλεβίζο

Αξιότιμη κ. Χριστοφιλοπούλου,
μετά το Δελτίου Τύπου στις 1-12-2010 που αφορούσε τον απολογισμό δράσεων τ. Υπουργείου σας, θα θέλαμε, ως γονείς παιδιών, με Προβλήματα Όρασης που βιώνουμε καθημερινά τις ΔΡΑΣΕΙΣ αυτές να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω :
1.      Παράλληλη Στήριξη
Πόσες παράλληλες στηρίξεις ξεκίνησαν στις 13 Σεπτεμβρίου; Πόσες ξεκίνησαν τέλος Νοεμβρίου;
και πόσες δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί;
Όταν εννοείται παράλληλη στήριξη σε παιδιά με προβλήματα όρασης, εννοείται εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, χωρίς έστω την ταχύρρυθμη επιμόρφωση που απαιτεί το ΕΣΠΑ;
Αναρωτηθήκατε ποτέ πως οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα στηρίξουν τα παιδιά μας ;
Αυτό εννοείται όταν λέτε ότι : ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ; Αυτό εννοείται ΣΤΗΡΙΞΗ ;
Ίσες ευκαιρίες δεν εννοούμε «ΟΛΑ  τα ΠΑΙΔΙΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ  και ΕΙΔΙΚΕΣ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ να ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  στην  ΤΑΞΗ», εννοούμε, να τους δίνετε η εξατομικευμένη στήριξη που προβλέπει ο Νόμος (ειδικούς εκπαιδευτικούς, βιβλία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό) για να έχουν λόγο,…… να βρίσκονται μέσα στην τάξη. 
  1. Βιβλία προσαρμοσμένα για Αμβλύωπες και Τυφλούς μαθητές.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς και κάθε χρόνο, τα παιδιά μας στερούνται το στοιχειωδέστερο εργαλείο μάθησης : ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ
Αυτή τη στιγμή, πολλοί Αμβλύωπες μαθητές δεν έχουν λάβει κανένα τεύχος μεγεθυμένου βιβλίου.
Τα 25.000 € που απλόχερα διαθέσατε για τα βιβλία των Αμβλύωπων μαθητών εάν νομίζετε ότι επαρκούν, τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν ΙΣΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ αφού… ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  στην ΤΑΞΗ.
 Όσο αφορά τους Τυφλούς μαθητές πάντα στερούνταν πολλών βιβλίων σε Braille.
Το Τυπογραφείο του ΚΕΑΤ (το μοναδικό τυπογραφείο Braille στην Ελλάδα) εδώ και μήνες δεν λειτουργεί. Τα τυφλά παιδιά την επόμενη σχολική χρονιά θα στερούνται παντελώς βιβλίων. Αυτά τα παιδιά τελικά έχουν ΙΣΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ αφού ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  στην ΤΑΞΗ ;
Τα παιδιά με Προβλήματα Όρασης πρέπει να συμμετέχουν εξίσου με τα υπόλοιπα παιδιά στα μαθήματα της Γυμναστικής και των Εικαστικών. Η τυχόν (σχεδόν ποτέ δηλαδή) συμμετοχή τους εναπόκεινται στην ευαισθησία και την κατά περίπτωση ευρηματικότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Ποιού είδους μέριμνα έχει ποτέ ληφθεί για πρόγραμμα και ισότιμη συμμετοχή ;
Τα παιδιά με Προβλήματα Όρασης δεν λαμβάνουν καμμία εκπαίδευση στην Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό φοιτώντας στα κοινά Δημόσια σχολεία, ενώ το Υπουργείο εξακολουθεί να αγνοεί ακόμα και την ύπαρξη αυτής της εκπαίδευσης-ειδικότητας.  
Με λίγα λόγια :
-         ΟΛΟΙ  οι  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΧΟΥΝ  το  ΙΔΙΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  στη  ΓΝΩΣΗ
-         Συμφωνούμε
-         ΟΛΑ  τα ΠΑΙΔΙΑ  με  ΑΝΑΠΗΡΙΑ  και  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  να ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ   στην  ΤΑΞΗ
-         Θα σας απαντήσουμε ότι ……………..ΔΕΝ  ΑΡΚΕΙ
Σ’ εμάς τους γονείς των παιδιών με Προβλήματα Όρασης που βιώνουμε καθημερινά τις ΙΣΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  δεν μας έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας να σας κάνουμε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των δράσεων σας.

Η Πρόεδρος τ.
Πανελληνίου  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης «ΗΡΑ»


Η Πρόεδρος τ.
Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων & Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση


Δούπη Ανθή

Ξωχάκη Νεκταρία